PRE - Cartujano

Pura Raza Espaňola - kůň čisté španělské rasy má výjimečný vzhled, mimořádný charakter a pracovní vůli včetně skvělého talentu pro klasické drezurní umění. Ve Španělsku byla v r.1912 založena plemenná kniha, a od té doby je označení Pura Raza Española zkráceně PRE jediné oficiálně používané a povolené označení tohoto plemene.

Pokud mluvíme o kartuziánských koních, neboli španělsky „Cartujano“, jedná se o nejstarší a nejčistší krevní linii v chovu čistého španělského koně neboli Pura Raza Española. Tento chov byl založen kartuziánskými mnichy v 15. století, kteří žili v kartuziánském klášteře poblíž města Jerez de la Frontera. Kartuziánští mniši po mnoho století ručili důsledně za zabránění vlivu jakékoliv cizí krve a pokračovali ve výběrové plemenitbě. Čistý chov ubránili až do dnešních dnů, tedy po dobu více než 500 let. Tento chov v Jerezu je též jediný, který je doložitelný řádným vedením chovných knih již od 15.století. Poté, co ukončili chov kartuziánští mniši, byly chovy těchto koní rozděleny mezi nejrůznější další chovatele. V této souvislosti je mnohdy nesprávně označováno mnoho starých historických krevních linií jako linie, které patří původem ke kartuziánskému chovu v Jerezu v mnišském klášteře. Tyto tzv. čisté linie, které jsou od r.1848 až do dnešního dne označovány jako PRE nepatří ve velké míře do čisté linie chovu kartuziánských mnichů. To je dokázáno v poslední době též mnoha provedenými genetickými DNA testy. Od těchto různých a různě označovaných čistých linií má opravdu čistý chov pouze krevní linie od chovatele Zapaty tzv. linie (česky řečeno symbolu uzdy) španělsky Hierro del Bocado.

V r.1854 byl celý chov Zapata prodán. Chov převzal z větší části Vincent Romero Garcia, který rovněž dále pokračoval v udržení této značky. O několik let později přidal ještě k symbolu uzdy „C“. Vlastníci těchto značek byli v průběhu let HERMANOS DOMINGUEZ, FRANCISCO CHICA, JUAN P.DOMECQ, ROBERTO OSBORNE, FERNANDO C.DE TERRY, ISABELL MERELLO VIUDA DE TERRY, RUMASA S.A. V současné době chov této linie má chovatelská společnost EXPASA.

V r.1949 získal značku Fernando C. de Terry, který zemřel již v r.1952. V následujícím období vlastnila značku až do r.1981 jeho vdova. Poté převzal chov holding RUMASA S.A. Po r.1990 byla založena státní společnosti EXPASA, která převzala chov a značku. Vedle toho existují též různí chovatelé, kteří mají koně přímo pocházející z linie symbolu uzdy, neboli Hierro del Bocado, a jsou s chovem úspěšní. Tito koně jsou vždy označováni jako následovníci Zapatovy linie a označují se tzv. španělským výrazem „puro Bocado“ neboli česky - linie čisté uzdy.

Ačkoliv se stal chov se symbolem udidla „Bocado“ v různých dobách majetkem různých chovatelů, do r.1981 i u těchto nových chovatelů neexistovala žádná výjimka od původní  linie. Teprve po r.1981 použili chovatelé RUMASA S.A. a EXPASA  hřebce PRE k nakrytí jiných krevních linií. Tito koně, tzn. potomci těchto čistých hřebců, byli ale též označeni symbolem  „Bocado“, tj. udidlo. To však znamená, že čistý používaný symbol „Bocado“ neboli udidlo pro „Cartujano“ ne vždy byl správně použit, protože RUMASA S.A. a EXPASA  již používali PRE hřebce k nakrývání jiných krevních linií po r.1981. Aby se zabránilo nesrovnalostem, a aby se vytvořilo jednoznačné označení, vznikl pojem ve španělštině „cerrado en Bocado“, v češtině uzavřený do udidla, tzn. označení koní, kteří mají čistý kartuziánský původ. Postupem doby se ukázalo, že samotné označení „Bocado“ nebo „cerrado en Bocado“ není zcela jednoznačným označením koně linie „Cartujano“. V rámci současných metod genetického výzkumu se podařilo koně označit jako jednoznačné „Cartujano“ a vložit je do separátní chovné knihy. Vedení této knihy je svěřeno ASOCIACION DE GANADEROS DE CABALLOS DE ESTIRPE CARTUJANA (EC) ve spolupráci s univerzitou v Cordobě. Prověřené koně obdrží certifikát, ve kterém se  potvrzuje jejich příslušnost k čisté linii “Cartujano“. Certifikát EC garantuje s jistotou, že se jedná o koně čistého kartuziánského původu.

Kartuziánská linie je nadále ve své čistotě plně zachována ve svém původním vývoji v Jerez de la Frontera v Yeguadě de la Cartuja - Hierro del Bocado, státní společnosti EXPASA, kde je v současné době nejvýznamnější chov koní kartuziánské linie ve světě.  Existují však další známé chovy, které vycházejí bez výjimky ze značky udidla, které pokračují ve staré tradici chovu čistých „Cartujano“. Nejvýznamnější hřebčíny jsou JUAN MANUEL DE URQUIJO (CONDE DE ODIEL), J.GOMEZ-CUETARA, MARQUES DE SALVATIERRA, LAS LUMBRERAS.

Kartuziánská linie přináší PRE největší oporu a přínos, a proto se podílí na všech význačných liniích koní PRE. Ostatní chovy navazovaly s velkým úspěchem na starou  kartuziánskou linii, jména těchto hřebčínů se staly dnes již značkou. Jedná se především o chovy MIGUEL ANGEL + PEDRO DE CARDENAS, ESCALERA, LOVERA, GUARDIOLA, LAZO DIAZ, ROMERO BENITEZ a YEGUADA MILITAR.

 

Historický vývoj linie „Cartujano“ je vyznačen na stromu života.