Chov

V době, kdy se v ČR vyskytoval kůň PRE velmi vzácně, pouze ojediněle u několika chovatelů, jsme se rozhodli šířit tradici španělského koně PRE v České republice pro jeho výjimečný charakter, krásu a ladnost pohybu.

V roce 1997 jsme založili chov koní čisté španělské rasy, Pura Raza Española (PRE), který v současné době čítá 24 koní, 12 chovných klisen, 1 plemenný hřebec, 1 hřebec před uchovněním, 9 valachů. Ze Španělska jsme přivezli dvě kvalitní předem vytipované klisny PRE, a to Molineru XVI bílé barvy (torda) a Cartuju XV barvy černé (negro) se záměrem založení bílé a černé linie chovu koní PRE.

MOLINERA XVI, zakladatelka chovu bílé linie, pochází z prestižního chovu Yeguady Alba Ayala v Seville, yeguady s padesátiletou tradicí, s řadou ocenění kvality chovu se zaměřením zejména na linii chovu koní „Cartujano“. Otec Molinery XVI, Lozano VIII, je přímým potomkem linie „Bocado“. Klisna byla přivezena do ČR již březí připuštěná s hřebcem Cortesanem.

CARTUJA XV, zakladatelka chovu černé linie, byla dovezena do ČR jako sedmiměsíční hříbě. V té době bylo velmi obtížné získat kvalitní klisnu v barvě černé „negro“, jelikož černá barva koní PRE byla vzácná pro mnohonásobnou převahu barvy bílé.

Klisny, zakladatelky chovu a poté jejich potomci - klisny narozené již v našem chovu, byly připouštěny nejkvalitnějšími hřebci PRE ve Španělsku, plemeníky prestižních stájí, a to: CORTESANO, ORGULLOSO IV, DESNUDO, CENTELLO V, EDUCADO XI, DOCTOR XXIV, FARAON XXVIII, AMOROSSO XL. Ve dvou případech pak hřebci PRE v Německu, a to hřebcem BAILADOREM XVI, celkovým vítězem všech hřebců PRE v Německu v roce 2002,  CAMPEON DE LA Raza, a hřebcem FARUCCO XV přivezeným z chovu ve Španělsku s 100% kartuziánským původem.

K nakrytí klisen těmito hřebci bylo přistoupeno po pečlivém výběru, kdy kritériem tohoto výběru pro náš chov bylo zachování čistoty rasy, krása, dobrý charakter, kvalita, užitečnost pro sport, klasickou drezuru a zápřah. Byli jsme si vědomi, že nejkvalitnější hřebci PRE jsou plemeníci nejvýznamnějších yeguad s bohatou historií, tradicí a zkušenostmi, s řadou ocenění z prestižních soutěží. Vysoká kvalita těchto plemeníků je nenahraditelná, kdy tito hřebci PRE velmi vysoké hodnoty jsou chloubou španělského chovatele a případná možnost jejich získání do chovu v České republice je nemožná. Z těchto důvodu jsme proto volili s našimi klisnami k nakrytí těmito hřebci dalekou cestu do Španělska, převážně do Sevilly. Nyní připouštíme klisny inseminací zmraženým semenem hřebců, šampionů, vítězů SICABU, jako je TRIUNFADOR XXIV, TRIUNFADOR XLVI, JUDIO VII, IMPACIENTE II – drezura, výkonost TT, FUEGO DE CARDENAS – světová drezurní hvězda (jezdecké hry v Kentucky 2010, olympijské hry v Londýně v r.2012).

Z našeho chovu se celkem narodilo 26 hříbat, z toho 15 bílých, 8 černých a 3 hnědá. Naše koně PRE jsou využíváni pro klasickou drezuru, vozatajství a agroturistiku.

Galerie